Käyttäjätunnus Salasana
Tilausmäärä
kpl
Pohjahinta
euroa
Yksikköhinta
euroa/kpl)*
0–200 0 +   0.25
201–500 50 +   0.08
501–5 000 149 +   0.05
5 001–10 000 299 +   0.04
10 001–20 000 549 +   0.02
20 001–50 000 799 +   0.012
50 001–100 000 1249 +   0.007
100 001–500 000 1749 +   0.005
500 001– 4149 +   0.004
*) Tilausmääräportaan alarajan
ylittävälle tilausmäärän osalle.

Hinnoittelu

Tilauksen hinta lasketaan niin, että pohjahintaan lisätään yksikköhinta kerrottuna tilausmäärän sillä osalla, joka kuuluu tilauksessa sovellettavaan tilausmääräportaaseen.

Esimerkki: 900 kappaleen tilaukselle hinnaksi tulee
149 + (400 * 0,05) euroa
= 169 euroa
.

Minimiveloitus on 20 euroa. Kaikkiin hintoihin lisätään alv.

Yksilöllisillä rahtikirjanumeroilla sujuvuutta logistiikkaketjuun

Kotimaan rahtikirjastandardi on uudistettu ja otettu käyttöön 1.1.2012. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n nettipohjainen rahtikirjanumeropalvelu tukee koko toimitusketjun sähköistämisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen tavoitteita.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n nettipalvelusta on mahdollista tilata yrityskohtaisesti yksilöity rahtikirjanumerosarja. Käyttäjät rekisteröityvät palveluun antamalla rahtikirjanumeroita tilaavan yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. LOGYn nettipalvelussa hallinnoidaan numerot ja pidetään yllä rekisteriä numerosarjoista.

Palvelun kautta tilatut rahtikirjanumerot ovat yksilöityjä eli kukin numero myydään vain kerran. Uudessa 12-numeroisessa rahtikirjanumerossa kolme ensimmäistä numeroa on varattu oman järjestelmämme käyttöön ja seuraavat 8 numeroa ovat vaihtuvia. Numerosarjan viimeisenä on tarkistenumero. Se lasketaan samalla periaatteella kuin pankkimaksujen viitenumerot. Toisin sanoen ensimmäiset 11 numeroa kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3, 1..., saadut tulot lasketaan yhteen ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Jos erotus on 10, merkitään se nollaksi.

Tarkistenumeron laskemisesta löytyy tarkempaa tietoa ja laskukaavoja esimerkiksi täältä. Nordea tarjoaa käyttöön tarkistenumerolaskuria, jolla voi laskea samalla kertaa tarkisteet pitkällekin lukusarjalle. Excelissä viitenumerot voi laskea oheisella kaavalla.

Järjestelmässä luotujen rahtikirjanumeroiden jäljitettävyys perustuu käyttäjän antamiin palvelun rekisteröitymistietoihin.

Uuden palvelun rahtikirjanumerot ovat voimassa 24 kuukautta tilauspäivästä. Tilaajien toivotaan arvioivan yrityksessään kirjoitettavien rahtikirjojen määrä ja niissä tarvittava numerotarve siten että rahtikirjanumerosarja tulee käytettyä loppuun voimassaoloajan puitteissa. Tilattavan määrän voi valita vapaasti. Miljoonaa rahtikirjanumeroa suuremmista määristä voi pyytää erillistä tarjousta.

Käyttäjä voi luoda yritykselleen käyttöpaikkoja, mikäli yrityksen eri toimipisteissä on omat järjestelmänsä rahtikirjojen tulostamista varten.

Rahtikirjastandardi

Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjastandardi on uusittu 1.1.2012. Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisema uusi rahtikirjalomake on aiempaa käytännönläheisempi ja vastaa paremmin kuljetusten muuttuneita tarpeita, kuten yhteensopivuutta sähköisen tiedonsiirron kanssa. Päivitystyön yhteydessä myös standardin soveltamisohjeita on täsmennetty. Edellinen versio standardista oli voimassa noin kymmenen vuotta.

Tärkeimmät muutokset rahtikirjalomakkeessa ovat kuljetuksen osapuolitietojen selkiyttäminen, kuljetusohje -kentän sijaintimuutos ja kahden eri lomakevaihtoehdon mahdollistaminen. Osapuolitiedoissa on nyt neljä osoitetietoaluetta entisen viiden sijaan. Lisäksi tietoalueet on ryhmitelty nyt järjestykseen "Lähettäjä", "Vastaanottaja", "Lähtöpaikka" ja "Määräpaikka". On tärkeää, että kuljetustehtävissä käytetään aina voimassaolevan standardin mukaisia lomakkeita.

Voimassaolevan standardin mukainen rahtikirjalomake on nähtävissä täällä.Täydellinen kuvaus rahtikirjastandardista on saatavissa suoraan Suomen Standardisoimisliitolta: www.sfs.fi.

Kohti helppoutta ja nopeutta

Standardin mukaisen rahtikirjan ja osoitelapun sekä yksilöidyn rahtikirjanumeroinnin tavoitteena on nopeuttaa toimintaa tavaraliikenteessä, jolloin myös siirtyminen sähköiseen tiedonsiirtoon asiakkaiden ja kuljetusliikkeiden välillä yksinkertaistuu ja nopeutuu. Uudistus parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa lähetysten seurannan kunkin logistiikkapalveluoperoijan palvelutarjonnan mukaisesti verkkopohjaisesti.

Suomessa ollaan siirtymässä vastaavaan käytäntöön kuin Ruotsissa, jossa yksilöllinen rahtikirjanumero on pakollinen. Asiakkaiden ja kuljetusliikkeiden välinen sähköinen asiointi on laajentunut hyvää vauhtia ja kattaa jo yli puolet kuljetustapahtumista.

Tavoitteena on, että toimintatapa tulee lähitulevaisuudessa lyhyen siirtymäajan jälkeen kattavaksi ja ainoaksi toimintatavaksi myös Suomessa.

Keskeiset logistiikkapalvelusektorin yritykset (= Logistiikkayritysten Liitto ry:hyn ja Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry:hyn kuuluvat yritykset) sekä kuljetuspalveluja käyttävät yritykset ovat sopineet yhteisesti käytössä olevista tiedonsiirtotavoista TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaiset tiedonsiirtotavat tavaraliikenteessä, mikä helpottaa ja nopeuttaa logistista toimintaa kuljetusliikkeiden ja teollisuuden sekä kaupan alalla.

Rahtikirjat voi tulostaa joko omasta järjestelmästä tai käyttäen kolmansien osapuolien palveluita. Rahtikirjanumeron voi myös tulostaa lisätietona lähetyksiin kuuluviin kollitarroihin.